Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Välkomna till Warrior Publishing By Carol Liljas hemsida

Welcome to Warrior Publishing By Carol Lilja's website

Obeservera: den tidigare domänadressen har varit offer för ett aggressivt uppköp

Notification: Our earlier domain address has been victim for a aggressive purchase

Vi på Warrior Publishing Stödjer VRR, Veteranstöd Rapid Reaction med 10% av all försäljning genom förlagets regi, vilket även inkluderar Biblioteksintäkter. Vi är stolta för att kunna stötta våra utlandsveteraner, och deras ibland svåra liv efter att det lämnat det militära bakom sig.

Vill ni ge ert personliga stöd till VRR: swisha till 1234704862 eller använd Plusgiro 708415-5. Smått som stort, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. www.vrr.nu

  Vilka är vi på Warrior då? Förlaget startades 2016 som en motreaktion på den likriktning den svenska förlagsvärlden, och den snäva nivå på vad man ger ut eller inte ger ut. Hos Warrior Publishing By Carol Lilja är det högt i tak, med enbart två saker vi inte tar i, erotik/pornografi, ej heller antidemokratiska böcker, vilket omedelbart utesluter Vitmakt, eller andra antidemokratiska publikationer.


Företaget har flyttat till Älgarås den 6 juni på grund av de tidigare lokalernas dåliga skick, och ny är det full fart framåt igen! utan råttor och annat oönskat fyr och sexbent  "mycket oönskat sällskap" som förstör värdefulla saker.

Välkommen till vår värld!


Se även vår nya sida DEBUTANTERNA, för just debutanter som vill ha sina böcker utgivna.

   Who's we at Warrior then? The publishing company was established 2016 as a counter reaction towards the Swedish publishers conformity and the low tolerance at what they publish or not publish. At Warrior Publishing By Carol Lilja it's higher tolerance. We have only two bans we don't publish: Erotic material or Anti-democratic promoting content, which include White supremacy/alt right, or any other Anti-democracy subjects in positive way.


Welcome to our world!


The company has moved to Älgarås 6th of June due to former facilitie's poor conditions! Without rats and other four and six-legged "very unwanted company". Full speed on , and see you out there, as this virus has seemed to get some serious resistannce. 

Due to this Pandemic we recommende all to order printed books over Amazon. 

 På allt material på sidan/on all content on the site.

Copyright 2017-2020 Warrior Publishing By Carol Lilja All rights reserved.


Sista Uppdatering/last update 2020-04- 27 1802

0